Průběh výuky on-line

Vážení rodiče,

nadále chceme v naší škole pokračovat ve vyučování on-line po Skype. Výuka tak probíhá souběžně s našimi tématickými plány, ŠVP a děti dostávají snad jen o málo více domácích úloh a učení, než při běžné výuce ve škole. Důležitý je i náš kontakt s dětmi a po 14 dnech výuky vidíme, že děti z učení nevypadly, v hodinách se snaží a i Vy jim pomáháte. Za to jsme moc rádi. Víme, že zvláště u nejnižších ročníků jsou větší požadavky kladeny i na Vás, rodiče i prarodiče, na Vaši organizaci času a uzpůsobení se výukovému režimu. Ale přejeme si, aby Vaše děti nic nezameškaly a nemusely být odkázány pouze na Vás a samostatné učení či výukové prezentace a úkoly. Samozřejmě můžete využívat různých výukových portálů a nabídek na internetu. Některá vydavatelství v této době uvolnila své interaktivní výukové materiály zdarma, např. vydavatelství Taktik, jejichž tituly také využíváme ve výuce. Zpřístupnění na: https://www.etaktik.cz/56-interaktivnich-titulu/

Děkujeme Vám všem, Vašim dětem, které jsou každý den v 8.00 připraveny u svých on-line vyučujících a budeme se snažit i v této době dělat to, co máme a můžeme především - vychovávat a učit.

Přejeme pevné zdraví všem.

P.S.: naše on-line hodiny, prosím, nenahrávejte ani nefotťte a nesdílejte, jsou určeny pouze pro on-line výuku Vašich dětí

Děkujeme.

Základní škola Kosičky