Organizace vyučování 2. a 3. září 2021

2. září 2021

Seznamovací výlet do okolí
- 4 vyučovací hodiny (7:40 - 11:25), oběd zajištěn ve škole
- pro žáky, kteří nebudou navštěvovat školní družinu, je zajištěn dohled do 12:00 hodin
- provoz ranní družiny od 6:45, odpolední družina do 15:30

3. září 2021
- 4 vyučovací hodiny (7:45 – 11:25), odpolední výuka odpadá
- provoz ranní družiny od 6:45, odpolední družina do 15:30

Lekce plavání začnou pravděpodobně od úterý 7. září. Bližší informace ještě budou zveřejněny. 

Základní škola Kosičky