Od 19. 2. 2022 se žáci již nebudou testovat.

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva vnitra https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-ve-skolach--cele-zneni-1018.pdf, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19.

Informace k testování:

  • ranní družina ve dnech testování není
  • prosíme, aby děti byly ve škole v 7: 15, testování začne v 7:20 v kmenových třídách.

Žáci za doprovodu rodičů se testují od 7:00 v jídelně školy /rodiče, kteří budou chtít být u testování, žádám o zprávu emailem/.

Základní škola Kosičky