Ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165 odst. 2 a §183 odst. 2 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů takto:

Zápis - rozhodnutí

Základní škola Kosičky