Obnovení povinné prezenční výuky pro žáky 1. a 2. ročníku od 18. 11. 2020

 Žáci 1. a 2. ročníku nastupují do školy ve středu 18.11.2020 za těchto podmínek:

  • prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách
  • žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (ve vyučování i ve společných prostorách) – každý žák bude mít na den minimálně 2 roušky na výměnu a sáček na jejich uložení,
  • výuka probíhá podle nového rozvrhu, je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, 
  • za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny
  • stravování ve školní jídelně je pro žáky 1. a 2. ročníku od 18. 11. 2020  zajištěno

Žáci 3. a 4. ročníku pokračují v distančním vzdělávání (online výuka) dle nového rozvrhu.

 

Rozvrh pro všechny ročníky od 18. 11. 2020  ke stažení zde

Základní škola Kosičky