Dokumenty ke stažení

Školní řád

Dodatek ke školnímu řádu - distanční vzdělávání 

Přihláška ke stravování

Žádost o uvolnění žáka z výuky

GDPR

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států. Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ: 
Základní škola se sídlem 503 65 Kosičky 82,
IČ: 71000895, DS: telefon: 495 499 426, e-mail: zs.kosicky@post.cz

Pověřenec pro OÚ:
Matěj Novotný, e-mail: novotny.nb@gmail.com, tel: 737 039 437

Základní škola Kosičky