Školní jídelna

V naší základní škole se děti stravují ve školní jídelně formou rozvozu obědů ze samostatné  jídelny v Chlumci nad Cidlinou. Pitný režim pro žáky je zajištěn školou celodenně.

Jídelní lístek 

  • Jídelní lístek je vystaven ve školní výdejně, kde je přiložen i seznam alergenů u jednotlivých jídel.

Cena obědů

  • pro žáky 6–10 let . . . . . 23,- Kč / oběd
  • pro žáky nad 10 let . . . . 25,- Kč / oběd

Přihláška ke stravování, platby

  • Podmínkou stravování žáka ve školní jídelně je vyplnění přihlášky ke stravování.
  • Stravné musí být zaplaceno ve stanovený den.
  • Obědy se odhlašují den dopředu, do 10:30 hodin.
  • Pokud dítě onemocní náhle a odhláška na ten den již nemůže být přijata, má rodič nárok vyzvednout si oběd v době od 11:30 - 12:00.
  • Nárok na dotovaný oběd má dítě pouze v první den nemoci.

Kontakt:

  • Kontakt na školní jídelnu: +420 495 499 426
Základní škola Kosičky