Školní budova

Historie školy

Budova školy byla postavena v roce 1889. V letech 1996–1998 proběhla rozsáhlá rekonstrukce s náklady 9 074 000 Kč. V rekonstruované škole bylo zahájeno vyučování 1. října 1998. Škola je dobře udržovaná, od roku 1998 proběhla ještě výměna oken a zateplení budovy.

Současná škola

Budova školy stojí na velmi klidném místě obce. Vyučování probíhá ve dvou kmenových učebnách, vždy pro dva ročníky společně. Učebny jsou velmi prostorné, světlé, vhodně uspořádané a esteticky podnětné.

Žáci se učí v prostředí, které vyhovuje jejich věku a ve kterém se cítí dobře. Na části podlahy jsou položeny koberce, které slouží jako možné další pracoviště pro žáky, různé vyučovací aktivity, relaxační činnosti.

V přízemní školy se nachází školní družina, ředitelna se sborovnou a výtvarný kabinet. Ke stravování žáků slouží prostorná jídelna a malá kuchyňka s výdejním okénkem jídel. Ve druhém patře je velká tělocvična s nářaďovnou. Vybavení školním nábytkem je postupně obnovováno, ve třídách jsou nastavitelné lavice židle odpovídající výšce žáků. Škola je vybavena počítačovou sítí a pokryta WiFi připojením, které je žákům a učitelům dostupné během celého dne.

skola.jpg

chodby.jpg

Základní škola Kosičky