Učebny

Přízemí

V přízemí školy je školní družina, ředitelna se sborovnou, kabinet výtvarné výchovy, kuchyňka s výdejnou jídel, šatny a sociální zařízení.

1. patro

V 1. patře se nacházejí dvě učebny.

ucebna1.jpg

2. patro

Ve 2. patře je velká tělocvična s nářaďovnou.

Škola je vybavena počítačovou sítí a pokryta wifi připojením, které je žákům dostupné během celého dne. V každé z učeben jsou umístěny počítače a interaktivní tabule, což mohou žáci využívat při práci kdykoli během vyučování. Škola je vybavena didaktickými a logickými hrami a pomůckami vhodnými pro různé druhy činnostního učení.

telocvicna.jpg

Základní škola Kosičky