Školská rada 

Složení školské rady 

Tichá Lucie

       předsedkyně školské rady

Ing. Vraštil Jaromír

       člen školské rady

Bruderová Monika

      členka školské rady

Mgr. Šafková Jaroslava

      členka školské rady

Mgr. Zimová Jarmila

      členka školské rady

Zelený Miloš

      člen školské rady 

Kontakt: skolskarada@zskosicky.cz

Dokumenty:

Výroční zpráva - školní rok 2019 - 2020

Dodatek k výroční zprávě

Zápis ze školské rady

Základní škola Kosičky