Výuka ve školním roce 2020/2021

V Aktualitách webu je odpadající výuka, přesuny, náhrady a jiné úpravy školního rozvrhu.

Výuka ve škole

Základní škola Kosičky vzdělává žáky 1.–4. ročníku. Vyučování probíhá ve dvou kmenových učebnách, vždy pro dva ročníky společně. Škola má velkou tělocvičnu s nářaďovnou. Je vybavena počítačovou sítí a pokryta wifi připojením, které je žákům dostupné během celého dne. V každé z učeben jsou umístěny počítače a interaktivní tabule, což mohou žáci využívat při práci kdykoli během vyučování. Škola je vybavena didaktickými a logickými hrami a pomůckami vhodnými pro různé druhy činnostního učení.

Akce pořádané jako součást výuky

  • Škola pravidelně pořádá lyžařský výcvikový kurs, kterého se účastní všichni žáci již od 1. ročníku.
  • Součástí školní výuky je plavecká výuka.
  • Žáci každý rok absolvují školu v přírodě, cyklistické a pěší výlety a jiné kulturně-vzdělávací a sportovní akce pořádané školou.

ucebna2.jpg

Základní škola Kosičky