Informace k zápisu do 1. r.  pro šk. rok 2020 - 2021

plakát zápis 2020

Vážení rodiče,

Z nařízení ministerstva zdravotnictví o uzavření škol od 11.3. 2020 se nemůžeme potkat s Vámi a Vašimi dětmi u klasického zápisu, na všech školách probíhají zápisy distanční formou.

Zápisy pro školní rok 2020 - 2021 budou probíhat v době od 1.4 do 30.4. 2020

Dokumenty a formuláře k zápisu do 1. ročníku jsou ke stažení zde.

Prosíme vás, abyste si dokumenty k zápistu stáhli z dokumentů ke stažení z webových stránek školy a vyplněné a hlavně PODEPSANÉ  spolu s kopií rodného listu dítěte je pak vložili do obálky a doručili do schránky na škole nebo zaslali poštou. Nelze je poslat prostým e-mailem s Vaším podpisem. Bude Vám přiděleno registrační číslo, pod který pak vyvěsíme rozhodnutí o přijetí či odkladu na viditelném místě na škole a na webových stránkách školy. Poku budete žádat o odklad, přiložte i kopii vyjádření školského poradenského zařízení a obvodního lékaře či pediatra.

Registrovat se u zápisu touto formou musí i děti po odkladu. 

Znalosti a dovednosti Vašich dětí jsme mohli posoudit už na hodinách společných setkání i s Vámi rodiči na tzv. "předškoláčcích", děti jsou moc šikovné a budeme se na ně jako budoucí prvňáčky moc těšit.

V naší škole po dobu uzavření škol teď vyučujeme naše každý den žáky on-line po Skype, Vaše případné dotazy zodpovíme buď přes e-mail školy nebo volejte na telefonní číslo ředitelky školy uvedené v kontaktech.

Děkujeme.

Mgr. Hana Roubalová, ředitelka školy

registrační číslo přijat - nepřijat - odklad
01
02
03
04
05
06
07
08
09

MŠMT k zápisům zveřejnilo: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-k-organizaci-zapisu-k-povinne-skolni-dochazce

Účinnost odst. 4 § 36 školského zákona:  

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

vyuka2.jpg

Základní škola Kosičky