Zápis do 1. ročníku se uskuteční 

                    8. dubna 2021. 

Tato informace může být upravena v závislosti na epidemiologických opatřeních. 

Podrobnější informace k organizaci zveřejníme do 26. 3. 2021.

Zápis do 1. ročníku na školní rok 2021 /2022

Zápisu do prvních tříd se musí zúčastnit: 

  • Všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2021/2022 věku šesti let. Tedy děti narozené od 01. 09. 2014 do 31. 08. 2015.
  • Všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Pokud dítě dovrší ve školním roce 2020/2021 8 let, nemůže žádat o odklad.
  • děti, kterým bude 6 let až po 1.9. 2021, mohou absolvovat zápis také. Musí však mít doporučení z PPP poradny (narození do 31. 12. 2015) nebo doporučení z PPP porady a vyjádření pediatra (narození po 31. 12. 2015)
  • Pokyny k zápisu do 1. ročníku
  • žádost o přijetí
  • žádost o odklad
Základní škola Kosičky