Kontaktní údaje

Základní škola Kosičky
Kosičky 82
503 65 KOSIČKY
Email: zs.kosicky@post.cz
IČ: 71000895
RED-IZO: 600088685

Telefon: +420 495 499 426

Ředitel: Mgr. Hana Kárníková
mobil: +420 607 501 855

Zřizovatel školy:
Obec Kosičky

GDPR

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ:
Základní škola se sídlem 503 65 Kosičky 82
IČ: 71000895, DS: telefon: 495 499 426, e-mail: zs.kosicky@post.cz

Pověřenec pro OÚ:
Vladimír Kalugin, e-mail:kalugin@hotmail.cz, tel: 603 553 410
​​Matěj Novotný, e-mail: novotny.nb@gmail.com, tel: 737 039 437

Základní škola Kosičky