Zájmové kroužky pro 2021/2022

Při škole fungují zájmové kroužky, zřizované pro žáky zdarma. V tomto školním roce začíná od 4. října

Dovedné ruce

  • pondělí      1.r.          12.00 - 12.45                                      
  • pondělí      2.r.          13.00 - 13.45
  • čtvrtek       3. - 4.r.    13.00 - 13.45

Čtení pro radost

  • úterý          1. - 4.r.    13.00 - 13.45

Cvičíme pro zábavu

  • středa        1. - 2.r.    12.00 - 12.45
  • středa        3. - 4.r.     13.00 - 13.45
Základní škola Kosičky